Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadania publicznego

1213
Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim
Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu Wołomińskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim. Na realizację 2 projektów - prowadzenie punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna w gminach Radzymin i Strachówka oraz prowadzenie punktów, w których świadczone będzie nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w gminach Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Ząbki - przyznano dotacje ogółem w kwocie 320.100,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu:

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim

załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert